A. BUTIR-BUTIR PERIBADI JEMAAH
NAMA (Termasuk gelaran – Tan sri , Dato’ dll)*
Invalid Input
Email *
Invalid Input
NO KAD PENGENALAN BARU/LAMA
Invalid Input
NO PASSPORT ANTRABANGSA
Invalid Input
NO AKAUN TABUNG HAJI
Invalid Input
TAHUN TERAKHIR MENUNAIKAN HAJI
Invalid Input
NO PENDAFTARAN HAJI
Invalid Input
TAMAT SAHLAKU PASSPORT
Invalid Input
BIL M/S KOSONG PASSPORT
Invalid Input
ALAMAT KEDIAMAN
Invalid Input
ALAMAT PEJABAT
Invalid Input
JAWATAN
Invalid Input
NO TELEFON (RUMAH/BIMBIT)
Please write a subject for your message.
NO TELEFON PEJABAT
Please let us know your name.

NAMA WARIS DI MALAYSIA

NAMA
Invalid Input
NO TELEFON
Invalid Input

B. AHLI KELUARGA YANG MENGIKUTI ROMBONGAN ( MAHRAM )
BIL NAMA No K/P HUBUNGAN
1
2
3
4
5
C. KATEGORI PILIHAN ( TANDAKAN)
PAKEJ C
KOD HARGA (RM) TANDA
ZTT01 19,900
ZTT02 21,900
ZTT03 25,900
ZTT04 29,900
PAKEJ B
KOD HARGA (RM) TANDA
ZTT05 29,900
ZTT06 31,900
ZTT07(B) 38,900
ZTT07(A) 44,900
PAKEJ A2
KOD HARGA (RM) TANDA
ZTT08 65,900
ZTT09 70,900
ZTT10 79,900
PAKEJ A1
KOD HARGA (RM) TANDA
ZTT11 129,000

TAMBAHAN RM 10,000 BAGI KLAS PERNIAGAAN DAN RM13,000 BAGI KLAS PERTAMA.
TAMBAHAN RM5000-RM7000 SELAIN VISA TABUNG HAJI.

D. PILIHAN PENERBANGAN

E. MASALAH KESIHATAN
Merokok   

F. AKUAN JEMAAH
  • Bahawa saya mematuhi segala syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak syarikat ini dari semasa ke semasa.
  • Bahawa saya bersetuju membayar muatan barang yang lebih dari had yang ditetapkan.
  • Bahawa saya bersetuju dan berjanji tidak akan mengambil apa jua jenis dakwaan, tuntutan atau pampasan gantirugi ke atas perkara yang berlaku seperti kelewatan, kehilangan, kebakaran atau apa jua jenis kesusahan, kesulitan, ketidakselesaan termasuk perkara-perkara berlaku disebabkan bencana alam, banjir, ribut, gempa bumi,rusuhan, peperangan dan seumpamanya yang dialami dalam masa perjalanan pergi dan balik sama ada melibatkan kecederaan tubuh badan atau harta benda.
  • Saya mengaku bahawa maklumat adalah benar.